5.2 (1) การอบรมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (ระบบออนไลน์)

2022-04-12

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการอบรมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาตำบลช่อสะอาด ตำบลหาดสองแคว ณ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวเปิดโครงการ ให้โอวาท และนำกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเป็นเยาวชนช่อสะอาดที่ดี  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการเป็นตำบลช่อสะอาดที่ดี" ผ่านทางออนไลน์ ระบบ Zoom 

.

.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาตำบลช่อสะอาด ดำเนินการออกเป็น 4 ภาค 4 ตำบล โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล