2 (28) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

2022-03-30

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับโรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา จัดกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต"  และประทับมือที่ต้นช่อสะอาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมือที่ต้นช่อสะอาด​ มีความซื่อสัตย์​สุจริต