2 (17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบางเชือกหนัง เขตบางแค เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565

2022-04-19

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับโรงเรียนบางเชือกหนัง เขตบางแค จัดกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต"  และประทับมือที่ต้นช่อสะอาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมือที่ต้นช่อสะอาด​ มีความซื่อสัตย์​สุจริต