3. (การมอบรางวัล โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564)

2022-04-04
คลิปสุดปัง! คอนเทนต์น้ำดี…จาก โรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่ คว้าถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ในการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’ ประจำปี 2564
.
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 – มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากขวา) กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา (ที่ 2 จากซ้าย) และ บริษัท ติ๊กต๊อก (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy (ที่ 2 จากขวา) มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’ ประจำปี 2564 หัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริตในทุกรูปแบบ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังต่อไปนี้
.
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ‘08.30 น.’ ทีมเวลา โรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทุนการศึกษา 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน ‘อุดรูรั่วเพื่อประเทศชาติ’ ทีมเบอร์เกอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทุนการศึกษา 40,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน ‘ใครๆ ก็ทำกัน’ ทีมเด็กหลังเขา โรงเรียนเขาดินประชานุกูล จ.กระบี่ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทุนการศึกษา 30,000 บาท
• รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ ผลงาน ‘อุดรูรั่วเพื่อประเทศชาติ’ ทีมเบอร์เกอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทุนการศึกษา 20,000 บาท
• รางวัลชมเชย 8 รางวัล รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท
.
โดยในปีนี้มีผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดเข้าประกวดจำนวน 204 ผลงาน จาก 60 สถาบันการศึกษา 33 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ 11 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะถูกนำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ