2 (27) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

2022-03-29
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ นำโดย​ นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย อนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา และนางนิตยา กมลวัทนนิศา ท่านพระครูอินทรจักรรัตนรังสี เลขานุการจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขต พระนคร และ อาจารย์ ธัญญาลักษณ์ และอาจารย์อินทิรา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม​ "แต้มสีเติมฝัน​ ต่อต้านการทุจริต" ณ​ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร ในโอกาสนี้ นาย สุวิชชา พันธ์ุบุญปลูก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขต พระนคร กล่าวรายงาน​ และได้รับเกียรติ​จากนายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการ เขต พระนคร ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ทั้งนี้​ นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานอนุกรรมฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ได้กล่าวถึงภัยของการทุจริตและให้ความรู้กับเด็กๆ​ เยาวชนให้ไม่ทนต่อการทุจริตด้วย