2 (3) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบ้านคลองบัว เขตบางเขน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

2021-12-23

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ โรงเรียนบ้านคลองบัว เขตบางเขน โดย ผู้อำนวยการเขต บางเขน เป็นประธานในพิธีในกิจกรรมโครงการแต้มสีเติมฝัน ซึ่งมี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านคลองบัว บางเขน กล่าวต้อนรับ ท่านวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ กรรมการมูลทุจริต และคณะอนุกรรมฝ่ายการฯ
.
นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เปลือง กิจรัตกร อธิการบดีมหาลัยราชภัฎพระนคร และผอ.โรงเรียนไตรนิมิตร เขตบางเขน โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนบ้านบัวมล และโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
ร่วมพิธี และร่วมนำมือประทับสีลงบนต้นช่อสะอาด.