2 (1) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

2021-12-13

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ เขตคลองสามวา จัดกิจกรรมโครงการแต้มสีเติมฝันฯโดยรับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ และคณะอนุกรรมฝ่ายการฯ ร่วมพิธี นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากประธานในพิธี แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต และนำผู้ร่วมงานใช้มือประทับสีลงบนต้นช่อสะอาด