1.3 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)

2021-11-21

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมฯ  ออกเป็น ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

         - ระบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2564 

         - ระบบออนไซต์ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งอบรมจำนวน 2 วัน 1 คืน (ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564)

.

.

โครงการฯ ดังกล่าว มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการเพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือ มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.

>> ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ ระบบออนไซต์ <<

>> Download ข่าวประชาสัมพันธ์ <<