1.1 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 1 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)

2021-10-09

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมฯ  ออกเป็น ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

         - ระบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ซึ่งอบรมฯ จำนวน 2 วัน (ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564)

         - ระบบออนไซต์ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ซึ่งอบรมจำนวน 2 วัน 1 คืน (ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564)

.

.

โครงการฯ ดังกล่าว มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการเพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือ มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.

>>ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯระบบออนไซต์ที่ค่าย<<

>> Download ข่าวประชาสัมพันธ์ <<