3. (กิจกรรมเปิดโจทย์ การประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564)

2021-08-05
เมื่อวันที่​ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และ TikTok ประเทศไทย สนับสนุนโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Live สด เปิดโจทย์ การประกวด 'ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok' ประจำปี ๒๕๖๔ หัวข้อ 'เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต' ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อานวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา กลุ่มทรู กล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานในครั้งนี้
.
เพื่อให้เข้าใจโจทย์ของการประกวดในปีนี้มากยิ่งขึ้น ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่อต้านการทุจริต (อันตราย!!! ไวรัส คอร์รัปชัน) โดย คุณศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ 'คลิปสั้นโดนใจ ทำอย่างไรให้ปังใน TikTok' โดย คุณสิริประภา วีระไชยสิงห์ Campaign & Content Operation Lead บริษัท TikTok (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะมาไขทุกประเด็นสร้างสรรค์ไอเดียให้ตอบโจทย์ คิด Content อย่างไรให้ปัง พร้อมเคลียร์ทุกคำถามที่อยากรู้
.
โครงการฯ นี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอความยาว ๕๐ วินาที ในหัวข้อ เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง ๑๕ กันยายนนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
??http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/155 /
??http://www.acf.or.th
.
มาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริต และร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
.
สอบถามเพิ่มเติม: โทร. ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖ (๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
.
#มูลนิธิต่อต้านการทุจริต #CPG #TrueTogether
#TikTok #PTTGC #ทรูปลูกปัญญา
#ช่อสะอาดต้านทุจริต #ประกวดคลิปวิดีโอ
#ต่อต้านการทุจริต #เยาวชนไทยไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจริต