3. โครงการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564

2021-07-01

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และบริษัท ติ๊กต็อก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านติ๊กต็อก ประจำปี 2564 เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต" ชองถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท

>> Download เอกสารโครงการ <<