3. โครงการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และบริษัท ติ๊กต็อก (ไทยแลนด์) จำกัด ...
01 กรกฎาคม 2564
2. โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564
 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา ดำเนินกิจกรรม "แต้ม ...
15 มิถุนายน 2564
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูก ...
09 เมษายน 2564