1.4 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 4
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูต ...
26 ธันวาคม 2564
2 (3) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบ้านคลองบัว เขตบางเขน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ โรงเรียนบ้านคลองบัว เขตบางเขน โดย ผู้ ...
23 ธันวาคม 2564
2 (2) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับ โรงเรียนว ...
16 ธันวาคม 2564
2 (1) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ เขตคลองสาม ...
13 ธันวาคม 2564
1.3 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้ง ...
21 พฤศจิกายน 2564
3. (งานถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok'' ประจำปี 2564)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมก ...
16 พฤศจิกายน 2564
1.2 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 2 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้ง ...
31 ตุลาคม 2564
1.1 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 1 (ระบบออนไลน์ และระบบออนไซต์ที่ค่าย)
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้ง ...
09 ตุลาคม 2564
3. (กิจกรรมเปิดโจทย์ การประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564)
เมื่อวันที่​ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และ TikTok ประเทศไ ...
05 สิงหาคม 2564
4. โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Art Landmarks in Thailand" ประจำปี 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดกิจกรรมศิลปกรรมบนกำแพงในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “แต้มสีเติ ...
03 สิงหาคม 2564