1. (15) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

2020-11-29

(15) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563