1. (4) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
(4) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
07 พฤศจิกายน 2563
1. (5) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนคันนายาว เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
(5) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนคันนายาว เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
07 พฤศจิกายน 2563
1. โครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกโรงเรียนในเขตละ 1 โรงเรียน รวมถึงวั ...
01 พฤศจิกายน 2563
1. (1) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนมัธยมวัดไผ่ตัน เขตพญาไท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
(1) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนมัธยมวัดไผ่ตัน เขตพญาไท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
01 พฤศจิกายน 2563
1. (2) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารีและห้องเรียนพิเศษ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
(2) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารีและห้องเรียนพิเศษ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 1 ...
01 พฤศจิกายน 2563
1. (3) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
(3) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
01 พฤศจิกายน 2563
3. (การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ)
3. (การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ) ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 8 กระทรวงวัฒ ...
22 ตุลาคม 2563
3. (พิธีมอบทุน - โครงการประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ)
3. (พิธีมอบทุน - โครงการประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ) ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง ...
29 กันยายน 2563
4. โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบล ประจำปี 2563
กาส่งเสริมและพัฒนาตำบลช่อสะอาด เพื่อให้ประชาชน ส่วราชการ และโรงเรียน โดยอย่างยิ่งเบาวชน ได้มีความรู้ ...
25 กันยายน 2563
3. (การคัดเลือกผลงานรอบแรก - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ)
3. (การคัดเลือกผลงานรอบแรก - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ) ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม เขต ...
17 กันยายน 2563