5. (2) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
(2) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ...
22 ธันวาคม 2563
5. โครงการนักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับศูนย์ข่าวเยาวชนไทย สร้างเครือข่ายนักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รั ...
21 ธันวาคม 2563
5. (1) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
(1) นักข่าวเยาวชนไทย ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ธั ...
21 ธันวาคม 2563
6. (3) โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย จังหวัดอุตรดิตถ์
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน คนในชุมช ...
18 ธันวาคม 2563
1. (15) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
(15) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
1. (16) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
(16) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
1. (17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบางกระดี่และชุมชนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
(17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบางกระดี่และชุมชนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน เมื่อวั ...
29 พฤศจิกายน 2563
3. (การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ)
3. (การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ) ณ โรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง ...
27 พฤศจิกายน 2563
2. (2) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ครั้งที่ 2 /2563 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(2) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 2 /2563 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเ ...
20 พฤศจิกายน 2563
1. (11) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
(11) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
15 พฤศจิกายน 2563