14. โครงการอบรมหลักสูตร ''ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต'' ปี 2562

2019-08-16

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมผู้นำองค์กร หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต" 

>> Download เอกสารโครงการ <<

การอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต"  ณ ห้อง carnelian (ชั้น Lobby) และห้อง Sapphire (ชั้น 3) โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562