13. โครงการสร้างแกนนำเยาวชนและผู้นำชุมชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

2019-12-23

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้คัดเลือกแกนนำเยาวชนช่อสะอาด เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัด และเยาวชนจากหมู่บ้านท่าคอยนาง เดินทางไปปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดียและเนปาล

>> Download เอกสารโครงการ <<

การสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดและผู้นำหมู่บ้านช่อสะอาด ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดียและเนปาล เมื่อวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2562