9. (24) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านห้วยแห้ง ครั้งที่ 24 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562

2019-09-11

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านห้วยแห้ง ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ถนนราชบุรี-ผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562