9. (18) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านคีรี ครั้งที่ 18 จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562

2019-08-21

9. (18) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านคีรี ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกชพอเพียง บ้านคีรี หมู่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 - 22  สิงหาคม 2562