9. (15) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านดงตะขบ ครั้งที่ 15 จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562

2019-08-07

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านดงตะขบ ครั้งที่ 15 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร วัดดงตะขบ ตำบลทุ่งโพธิ์ศรี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562