9. (13) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเกาะนก ครั้งที่ 13 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562

2019-07-26

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเกาะนก ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562