9. (4) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านงิ้ว ครั้งที่ 4 จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2562

2019-05-12

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านงิ้ว ครั้งที่ 4 ณ ศาลาบ้านงิ้วร่วมใจ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2562