12. โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ปี 2561

2018-12-21

การพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561

>> Download เอกสารโครงการ <<