11. โครงการสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดฯ ณ ดินแดนพุทธภูมิ อินเดียและเนปาล ปี 2561

2018-10-20

การสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาด ตามหลักพระพุทธศาสนา เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดียและเนปาล เมื่อวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2561

>> Download เอกสารโครงการ <<