1. (5) โครงการจัดทำ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

2018-10-08

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านาการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนักศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ จัดทำปีละ 5 ครั้ง ๆ ละมากกว่า 10 สถาบัน

>> Download เอกสารโครงการ <<

โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561