6. (กิจกรรม Workshop พบโค้ช - โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลงฯ) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

2018-10-10

กิจกรรม Workshop พบโค้ช เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (Comment) และข้อแนะนำ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561