2. (3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 3 จังหวัดหนองคาย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมต้ ...
28 กันยายน 2561
6. (การคัดเลือผลงานรอบสอง - โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลงฯ) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
การคัดเลือกผลงานมิวสิควิดีโอเพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบสอง ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 1 และ 2 อุทยานการเรีย ...
28 กันยายน 2561
6. (การคัดลือผลงานรอบแรก - โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลงฯ) เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561
การคัดเลือกผลงานมิวสิควิดีโอเพลง"ช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบแรก ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 1 และ 2 อุทยานการเรียน ...
19 กันยายน 2561
8. (26) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองฮี ครั้งที่ 26 จังหวัดขอยแก่น เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองฮี ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง ...
15 กันยายน 2561
8. (25) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านห้วยทราย ครั้งที่ 25 จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านห้วยทราย ครั้งที่ 25 ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมห ...
13 กันยายน 2561
8. (24) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาคำน้อย ครั้งที่ 24 จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาคำน้อย ครั้งที่ 24 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคำน้อย ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณ ...
08 กันยายน 2561
8. (23) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านรัชดาป่าจิก-บ้านโคกสั้น ครั้งที่ 23 จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านรัชดาป่าจิก-บ้านโคกสั้น ครั้งที่ 23 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีวนาลัย ตำหบลห ...
01 กันยายน 2561
8. (22) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านภู ครั้งที่ 22 จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านภู ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสู ...
23 สิงหาคม 2561
1.(4) โครงการจัดทำ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนัก ...
20 สิงหาคม 2561
8. (21) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาถ่อนเหนือ ครั้งที่ 21 จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาถ่อนเหนือ ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาถ่อนเหนือ ตำบลนาถ่อน อำ ...
20 สิงหาคม 2561