8. (การจัดประชุมการสรุปเพลงและนัดเซ็นสัญญาโอนลิขสิทธิ์เพลงให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต)

2017-10-27

การจัดประชุมการสรุปเพลงและนัดเซ็นสัญญาโอนลิขสิทธิ์เพลงให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ ห้องสมุดทรู ตึกทรู ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560