8. (การคัดเลือกผลงานเพลง รอบรองชนะเลิศ)

2017-10-20

การคัดเลือกผลงานเพลง รอบรองชนะเลิศ ณ ห้องประชุมค็อกพิท อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560