8. (กิจกรรม Music Camp)

2017-09-29

กิจกรรม Music Camp ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอจูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560