เป็นไปได้อย่างไร!เณรวัย14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์"มจร"อายุน้อยที่สุด
วันที่ 13 มิ.ย.2561 สามเณรธีรวัต สาลีมา ป. อายุ 14 ปี (30 ต.ค.2546) เรียนปริญญาตรีปี 1 วิทยาลัยพุทธศ ...
29 ธันวาคม 2563
4 เณรสมองเพชร ติดมจร.อินเตอร์
4 สามเณรสอบติดหลักสูตรอินเตอร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.พบ เป็นนักศึกษา มจร.ที่มีอายุน้อยที่สุ ...
17 ธันวาคม 2563
คอร์รัปชันยุค คสช. ทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี
ก็ถือเป็นข่าวที่ “ช็อก” ความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศ เมื่อ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาล ...
10 พฤศจิกายน 2563
"ชาวบ้านใหม่-ครบุรี"ต้านทุจริตทุกรูปแบบ
เมื่อเวนายสุทิน บัวตูม กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นประชาชนคนในชุมชนและเยาวชน ...
07 ตุลาคม 2563
‘วิชา มหาคุณ’ ร่องชีวิต รอยอาชญากร
การเสวนา นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต ม.ราชภัฏอุดรธานี การอ่านสำนวนคดีเป็นตั้งๆ คงไม่สนุกเท่าอ่านม ...
26 กันยายน 2563