4 เณรสมองเพชร ติดมจร.อินเตอร์

2020-12-17
4 สามเณรสอบติดหลักสูตรอินเตอร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.พบ เป็นนักศึกษา มจร.ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 14 ปี ด้าน “สามเณรธีรวัต” หนึ่งในสี่สามเณรสมองเพชร เผยตั้งใจเป็นพระธรรมทูต เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. หลังได้รับการเปิดเผยจากพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ว่า ตามที่ทางวิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นปีแรก โดยจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 10 ส.ค.นี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากว่าในจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนั้น มีสามเณรเข้ามาเรียนได้มากถึง 4 รูป คือ สามเณรสมศักดิ์ ศรีสมพร อายุ 15 ปี สามเณรวรวิทย์ แสงมาศ อายุ 15 ปี สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แสง อายุ 15 ปี และสามเณรธีรวัต สาสีมา อายุ 14 ปี โดยถือว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุน้อยที่สุดใน มจร.ด้วย ซึ่งเกณฑ์ในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของ มจร.นั้น เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงเปิดโอกาสพระภิกษุสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาสามัญศึกษาตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่ มจร.ได้ ซึ่งสามเณรทั้ง 4 รูป สอบได้บาลีเปรียญธรรม 3 ประโยค ทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาสามัญตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงมีสิทธิ์ดังกล่าว พระมหาหรรษากล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนานี้ จะใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี จำนวน 120 หน่วยกิต และเพื่อนร่วมห้องของสามเณรจะมีทั้งจากประเทศต่างๆ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี ญี่ปุ่น ศรีลังกา และประเทศในแถบอาเซียนด้วย ทั้งนี้ สามเณรทั้ง 4 รูป เป็นผลผลิตจากโครงการสามเณรช่อสะอาดเย็นยิ้ม รุ่นที่ 1 บรรพชาในปี 2559 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ มจร. สามเณรทั้ง 4 รูป หลังจากบรรพชาในโครงการดังกล่าวแล้ว ได้ตัดสินใจบวชเป็นสามเณรต่อ และตนได้นำไปฝากให้ศึกษาต่อที่สำนักเรียนวัดสามพระยา วัดดาวดึงษาราม และวัดโมลีโลกยาราม พระมหาหรรษากล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการสามเณรช่อสะอาดเย็นยิ้มจัดขึ้นมาแล้ว 3 ปี ติดต่อกัน ปั้นสามเณรที่ไม่ลาสิกขาแล้วเรียนบาลี จนได้สามเณรที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 4 รูป ได้เปรียญธรรม 2 ประโยค จำนวน 7 รูป โดยสนับสนุนให้สามเณรที่จบเปรียญธรรม 3 ประโยค เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักสูตรอินเตอร์ ที่วิทยาลัยพระพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้สามารถมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ เพราะโดยส่วนตัวแล้วมองว่า สามเณรรุ่นใหม่ๆควรที่จะได้มีโอกาสศึกษา และปูพื้นด้วยหลักสูตรนานาชาติ เพื่อที่จะได้เตรียมสามเณรให้เรียนรู้ เข้าใจพระพุทธศาสนา แล้วใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทย สู่สังคมโลก ด้านสามเณรธีรวัต กล่าวว่า การเรียนหลักสูตรอินเตอร์นั้น จะทำให้ได้เรียนรู้ทั้งพระพุทธศาสนา และเข้าใจภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ได้มีโอกาสได้พบเพื่อนมากมายที่มาจากทั่วโลก และตั้งใจว่า ต่อไปจะทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูต เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก