มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือช่อสะอาด ยกระดับการเรียนรู้กระบวนการลูกเสือช่อสะอาด

2021-12-27

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือช่อสะอาด ยกระดับการเรียนรู้กระบวนการลูกเสือช่อสะอาด


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


อ่านเพิ่มเติม >>> เครดิต : สยามรัฐ

                        >>>  เครดิต : prtopper