"อธิการบดี มจร" แนะนำอริยสัจโมเดลเป็นฐาน ออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
"อธิการบดี มจร" แนะนำอริยสัจโมเดลเป็นฐาน ออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
29 สิงหาคม 2566
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 23 ปี (2542-2565) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 23 ปี (2542-2565) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
01 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย
30 พฤษภาคม 2565
ก้าวข้ามวิกฤตการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย : ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ
ก้าวข้ามวิกฤตการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย : ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมก ...
05 เมษายน 2565
ปาฐกถาพิเศษ "ประสานพลังสื่อช่อสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด"
ปาฐกถาพิเศษ "ประสานพลังสื่อช่อสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด"โดยศาสตราจาร ...
09 มีนาคม 2565
ปาฐกถา ประชาธิปไตยที่เป็นสากลของมวลมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ประชาธิปไตยที่เป็นสากลของมวลมนุษย์  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
25 กุมภาพันธ์ 2565
บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.6/2565 คอรัปชั่นไทยแก้ไขอย่างไรให้ลดน้อยลง
บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.6/2565 คอรัปชั่นไทยแก้ไขอย่างไรให้ลดน้อยลง จัดโดย “ สมาคมผู้สื่อข่าวและ ...
13 กุมภาพันธ์ 2565
“ปลดล็อกกัญชา : วิชา มหาคุณ"
“ปลดล็อกกัญชา : วิชา มหาคุณ"คลิก >>>  ฟังคลิปที่ให้สัมภาษณ์จากที่นี่   (เริ่มให้ ...
14 มกราคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือช่อสะอาด ยกระดับการเรียนรู้กระบวนการลูกเสือช่อสะอาด
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือช่อสะอาด ยกระดับการเรียนรู้กระบวนการลูกเสือช่อสะอาดเ ...
27 ธันวาคม 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รวมพลัง "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล"
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน "ว ...
09 ธันวาคม 2564