คำสั่งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างแกนนำเยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมฝ่ายสรรหาบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ปี 2561 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การอบรมและสัมมนา Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล Download