ช่องทางการบริจาค


ธนาคาร กรุงไทย สาขา เทศบาลนครนนทบุรี
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ติดต่อสอบถาม 02-058-3902

ชื่อบัญชี มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เลขบัญชี : 983-727255-4

หรือ บริจาคทาง พร้อมเพย์ e-Donation มูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

โปรด!!! เข้าแอพพลิเคชันของธนาคาร 'ก่อน' การสแกน QRCode e-Donation (พร้อมเพย์) สนับสนุนเงินกับทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งลดหย่อนภาษีได้