หน้าหลัก :: Anti Corruption Foundation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่่าวสารต่่อต้้านทุจริต

0
File not found.
"อธิการบดี มจร" แนะนำอริยสัจโมเดลเป็นฐาน ออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
0
File not found.
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 23 ปี (2542-2565) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
0
File not found.
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย
0
File not found.
ก้าวข้ามวิกฤตการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย : ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ
0
File not found.
ปาฐกถาพิเศษ "ประสานพลังสื่อช่อสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด"
0
File not found.
ปาฐกถา ประชาธิปไตยที่เป็นสากลของมวลมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
0
File not found.
บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.6/2565 คอรัปชั่นไทยแก้ไขอย่างไรให้ลดน้อยลง
0
File not found.
“ปลดล็อกกัญชา : วิชา มหาคุณ"
0
File not found.
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือช่อสะอาด ยกระดับการเรียนรู้กระบวนการลูกเสือช่อสะอาด
0
File not found.
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต รวมพลัง "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล"
0
File not found.
หลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
0
File not found.
"วิชา" ยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างสังคมไทยสันติสุขช่วงโควิดระบาดหนัก
0
File not found.
แนวทางหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
0
File not found.
"ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
0
File not found.
วิชา มหาคุณ ผู้มีคุณมหาศาลต่อแผ่นดิน
0
File not found.
"ชวน" ชื่นชมสื่อต้านโกง! ‘วิชา’ คว้าบุคคลแห่งปี ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019
0
File not found.
“ศ.วิชา”ชี้เบี้ยผู้สูงอายุ"อปท."ไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกเงินคืน
0
File not found.
วิชา มหาคุณ กระตุ้นเตือนสังคมในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
0
File not found.
'วิชา' ฟาดแรง คดีธรรมนัส ทำลายเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
215
File not found.
4 เณรสมองเพชร ติดมจร.อินเตอร์
137
File not found.
เป็นไปได้อย่างไร!เณรวัย14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์"มจร"อายุน้อยที่สุด
170
File not found.
"ชาวบ้านใหม่-ครบุรี"ต้านทุจริตทุกรูปแบบ
161
File not found.
‘วิชา มหาคุณ’ ร่องชีวิต รอยอาชญากร
โครงการ
โครงการต่าง ๆ ที่ มูลนิธิมีส่วนร่วม หรือจัดทำ
2.1 (การรับสมัคร) โครงการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566 (International Anti-Corruption Day Run 2023)
ดูโครงการอื่น ๆ 
ดูเพิ่มเติม